Honorarna zaposlitev


Honorarna zaposlitev je oblika oz. vir dodatnega zaslužka.  Te oblike zaposlovanje se v današnjem času poslužuje čedalje več podjetij ter  posameznikov. Pri honorarni zaposlitvi, kar pomeni zaposlitev za neko določeno časovno obdobje oziroma čas trajanje določenega projekta, gre predvsem za to, da tako delodajalec in delojemalec določita pogoje in čas opravljanja tega dela.

Honorarna zaposlitev se lahko opravlja na več načinov. To možnost imajo tako študentje, zaposlene osebe z rednim delovnim razmerje, samostojni podjetniki ter prav tako tudi upokojenci. Honorarna zaposlitev je oblika formalnega zapisa razmerja med delodajalcem in delojemalcem.


Delo


Honorarna oblika zaposlitve mora biti sklenjena v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih ter trenutno veljavnem Obligacijskem zakoniku. Nekdo, ki išče možnost dodatnega zaslužka ima več oblik zapisa tovrstnega dela:

  •         Študentsko delo,
  •         Podjemna pogodba,
  •         Avtorska pogodba,
  •         Pogodba o avtorskem delu,
  •         Delo za določen čas,
  •         Opravljanje dela preko lastnega podjetja.

Iz naslova omenjene oblike se razlikujejo v tem kakšen status ima delojemalec oz.  kdo krije stroške prehrane in prevoza, regresa, bolniška nadomestila…

Honorarno zaposlitev torej najde lahko prav vsakdo, ki ima željo po dodatnem zaslužku. Predhodno se pozanimajte o svojih in delodajalčevih obveznostih in pravicah, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja. Vsako pogodbeno razmerje je podpisano z obeh strani in stopi v veljavo z dnem podpisa oziroma pričetkom dela.


Kategorije