Zaposlovanje in izbira kandidatov


Zaposlovanje je postopek, ki ga opravita delodajalec in delojemalec. Je zakonsko opredeljen tako, da se dva subjekta lažje opredelita drug do drugega.

Zaposlovanje lahko opredelimo tudi kot proces, ki nastane ko se pojavi določeno prosto delavno mesto, katerega mora podjetje zapolniti. Proces zaposlovanja v podjetju opravlja oseba, ki je za to usposobljena – kadrovnik. Prvi korak pri iskanju novega delavca je objava prostega delovnega mesta. Ko prejme kadrovnik prijave na razpisano delovno mesto se začne izbirni postopek. S pomočjo izbirnega postopka, ki ga izvede kadrovnik želi najti ustreznega kandidata za razpisano delovno mesto. Izbirni postopek ima lahko več krogov, v katerem želimo kandidate čim bolj spoznati in iz njih dobiti podatek o ustreznosti za delo.


Zaposlitev


Kadrujemo oz. zaposlujemo pa lahko tudi v samem podjetju. V tem primeru v samem podjetju najdemo ustreznega kandidata za delo. V določenih primerih se izbira zdi boljša, predvsem takrat, ko želimo da kandidat čim prej nastopi na delo samostojno.


Kategorije