Prošnja za zaposlitev

Prošnja za zaposlitev je prvi kontakt z delodajalcem, ki ga vzpostavimo. Zato moramo biti še posebej pozorni na slovnično pravilnost ter sam izgled. Prošnja za zaposlitev mora vsebovati vsa pomembna dejstva, ki jih želimo še posebej izpostaviti, prav tako moramo kronološko navesti našo dosedanjo zaposlitev ter izobrazbo.

Posebej izpostavite vaše prednosti za zapolnitev delovnega mesta. Navajajte resnične podatke saj z tem olajšate postopek izbora. Prav vsi podatki, ki jih navedete v prošnji lahko delodajalec preveri, prav tako izkušnje, ki naj bi si jih nabrali tekom kariere. V izogib kasnejšim težavam oziroma preverjanju ustreznosti kandidate podjetja na samem razgovoru dajo kandidatom realen problem oz. nalogo v rešitev.

V kolikor niste posebej sigurni v izgled ter obliko prošnje za zaposlitev poiščite kako predlogo na portalih za zaposlitev. Preden oddate prošnjo za zaposlitev jo pošljite še komu v pregled, z tem se izognete morebitnim napakam.

Vse več prošenj pa delodajalci prejemajo v elektronski obliki kar je lažje in hitrejše on navadne pošte. Pri zaposlovanju v EU pa se poslužujte standardnega europass življenjepisa.

Kategorije