honorarna zaposlitev

Honorarna zaposlitev

Honorarna zaposlitev je oblika oz. vir dodatnega zaslužka.  Te oblike zaposlovanje se v današnjem času poslužuje čedalje več podjetij ter  posameznikov. Pri honorarni zaposlitvi, kar pomeni zaposlitev za neko določeno časovno obdobje oziroma čas trajanje določenega projekta, gre predvsem za …

Kategorije